TOGO project

Het TOGO project voorziet activiteiten in samenwerking met de lokale bevolking zoals het aanleggen van een boomkwekerij, aanplanting van inheemse boomsoorten, aanleggen van brandhagen en beschermingshagen en -hekken. Ook beheer en controle van bos- en landbouwgronden en andere infrastructuurmaatregelen zitten in dit project vervat.

Het TOGO project concentreert zich op de sectoren onderwijs, water- en energievoorziening, werkgelegenheid en gezondheidszorg. Het project stimuleert de regio en biedt toekomstperspectieven voor de lokale bevolking.

Scroll naar boven